بایگانی برچسب: s

دفاع از پایان نامه مقطع دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه مازندران

در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ داود درویشی سلوکلایی از پایان نامه خود با هدایت و راهنمایی دکتر سید هادی ناصری و دکتر الله بخش یزدانی چراتی و مشاورت دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی با عنوان

حل رده هایی از مسا‏ئل بهینه سازی در محیط عدم قطعیت با پارامترهای خاکستری

با درجه عالی دفاع نمودند.

چکیده :

در مسائل بهینه سازی هنگامی که اطلاعات ناقص و داده‌های جمع آوری شده غیرقطعی باشند، در عمل استفاده و به کارگیری مدل‌های قطعی مناسب نخواهد بود. تاکنون روش های متعددی از جمله آمار و احتمال، نظریه مجموعه های فازی و نظریه مجموعه های راف برای مواجهه با عدم قطعیت ارائه شده است. ‏در مواجهه با مسائل بهینه سازی که در شرایط عدم قطعیت مدل می شوند‏، اگر تعداد خبرگان و سطح تجربه کم باشد به طوری که نتوان توابع عضویت را استخراج کرد یا تعداد نمونه ها کم باشد، می توان از رویکرد های توسعه یافته دیگری به نام نظریه سیستم های خاکستری استفاده کرد. از این ر‏و، در این رساله ضمن معرفی نظریه سیستم های خاکستری‏، به ارائه یک الگوریتم سیمپلکس برای مسائل برنامه ریزی خطی شامل اعداد خاکستری بازه ای در تابع هدف پرداخته شده است. ارائه این الگوریتم‏، نقص تبدیل این مسایل به وسیله سفید سازی اعداد خاکستری را برطرف کرده است. به ویژه‏، برای توصیف کاربرد رویکرد نظریه سیستم های خاکستری مقایسه ای از مدل سازی مساله جیره خوراکی دام در شرایط عدم قطعیت شامل: نظریه مجموعه های فازی‏، ریاضیات بازه ای‏ و نظریه سیستم های خاکستری آورده شده است. در پایان‏، به عنوان یک کاربرد دیگری از نظریه سیستم هایی خاکستری در مدل سازی مسایل متداول تحقیق در عملیات همچون مساله واگذاری در محیط خاکستری آورده شده است.

یک الگوریتم سیمپلس اولیه برای حل مساله برنامه ریزی خطی با ضرایب هزینه خاکستری

شکل گیری سریع و رشد نظریه‌های جدید علمی به یکی از قسمت‌های مهم علم و تکنولوژی نوین بدل شده است. برای مثال، از سال ۱۹۴۰ نظریه سیستم‌هایی چون فناوری اطلاعات، ریاضیات فازی، نظریه محدودیت، نظریه بی نظمی، سیستم‌های دینامیکی و بسیاری نظریه‌های دیگر ارائه شده‌اند. نظریه سیستم‌های خاکستری هم از جمله این نظریه‌ها است که در ابتدای دهه ۱۹۸۰ ارائه شد.

در سال ۱۹۸۲، پروفسور جولانگ دنگ اولین مقاله تحقیقی خود را در ارتباط با مفاهیم و نظریه خاکستری در مجله بین‌المللی کنترل و سیستم‌ها تحت عنوان مسائل کنترل سیستم‌های خاکستری به چاپ رسانید. انتشار این مقاله نقطه آغازین و تولدی برای نظریه سیستم‌های خاکستری پس از سال‌ها مطالعه و تحقیقات گذشتگان بود. این نظریه به سرعت مورد توجه مراکز علمی- دانشگاهی، تحقیقاتی و کاربردی قرار گرفت. بسیاری از اساتید برجسته جهان و حتی سردبیر مجله و استاد دانشگاه هاروارد و بسیاری از صاحب نظران دانشگاهی به تحسین این نظریه پرداخته و نظرات خود را بیان کردند. در مدت کوتاهی قریب به دو دهه، نظریه سیستم‌های خاکستری به سرعت رشد و گسترش یافت و به طور گسترده‌ای در ارزیابی، مدل سازی، پیش بینی، تصمیم گیری و کنترل به کار گرفته شد و نتایج قابل توجهی نیز ارائه کرد.

مساله برنامه‌ریزی خطی با پارامترهای خاکستری یکی از مدل‌های مناسب و متداول مدل‌سازی مسائل واقعی مانند برنامه‌ریزی مدیریت منابع آب، اقتصاد، جغرافیا، مدیریت، حمل‌ونقل، صنایع و … است.

برای دریافت مقاله

یک الگوریتم سیمپلس اولیه برای حل مساله برنامه ریزی خطی با ضرایب هزینه خاکستری

اینجا را کلیک کنید.