بایگانی برچسب: s

بهار است و …

سیسبه نام تغییر دهنده تغییر ناپذیر

 از خدای متعال می خواهم که حال ما به احسن حال تحویل کند. به من توانایی عبادت و شکرگذاری نعمات خود را عطا کند. مرا به راه راست هدایت کند. به او توکل می کنم و همه امیدم اوست. ای خدای عاشقان این قدر ما را پریشان مکن. عید است اما انگار بادی از سوی یار نمی وزد. من به او علاقه مندم اما او چطور. به من نیرو و قدرتی بده که بتوانم با روی خوش با مردم برخورد کنم و در روابط اجتماعی خود با دیگران موفق باشم. از خدای متعال کمک می خواهم در تصمیم گیریهایم در حوادث تلخ و شادی که برایم پیش می آید. خدایا زبانی به من بده تا بتوانم حرفها و عقایدم را به دیگران بفهمانم. به من کمک کن تا در تصمیماتم مصمم بمانم. صبری به من عنایت کن تا صبر پیشه کنم. من خود را به تو می سپارم و به هرچه که برایم صلاح می دانی راضی ام. گناهانم را با قلم عفو خود پاک کن و دل سیاهم را از زنگار، آلودگی و گناهان پاک بگردان. هر کسی در جهان یک آرزویی دارد. آرزوی من این است که نریزه آبرویم. هر جا که پیشروی کردم درگناه، تابلوی ایست را نشانم دادی. به امید کرمت ای ستار معاصی عاصیان و ای خدای دانا و توانا. ای بزرگ بی همتا. کم ما و کرمت. چشم ما منتظر مرحمتت. دل ما جایگاهت. سرنوشت ما و قدرت الهی ات. ای معشوقه همیشه عاشقم.

در نوروز فاطمی آروزی بهترین ها را برای شما از خدائند متعال دارم.

یسسیسیس