مدل‌سازی جیره دام در شرایط عدم قطعیت با استفاده از رویکرد سیستم‌های خاکستری

بخش عمده هزینه یک واحد دامپروری هزینه خوراک دام (حدود ۷۰ درصد) می باشد که با تهیه یک جیره مناسب و با در نظرگرفتن مواد خوراکی در دسترس، می توان هزینه ها را کاهش داد. برنامه ریزی خطی کلاسیک یکی از روش های مناسبی است که می توان با استفاده از آن جیره خوراکی را با توجه به احتیاجات دام با کمترین هزینه تنظیم کرد. با توجه به این که اغلب داده ها تجربی، نادقیق و تقریبی هستند از مدل های فازی و بازه ای استفاده شده تا جیره تنظیمی از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد. زمانی که داده ها کم و یا ناقص باشند، به دنبال یک جواب منحصر به فرد برای مساله باشیم و یا پیدا کردن تابع عضویت برای خبره مشکل باشد، استفاده از یک روش مناسب جهت برآوردن این مشکل بدیهی است. هدف اصلی این پژوهش معرفی روشی جدید برای جیره نویسی دام در شرایط عدم قطعیت بوده است که بسیار کاربردی و مناسب تر باشد. در این راستا برنامه ریزی خطی خاکستری می‌تواند با انعطافی که در انتخاب ضرایب دارد کمک موثرتری در تنظیم جیره خوراکی مناسب برای دام داشته باشد. ازاینرو در این مطالعه تلاش شد تا جیره خوراکی یک مزرعه پرورش جوجه گوشتی با استفاده از روش برنامه ریزی خطی خاکستری انجام و نتایج آن با نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی خطی معمولی، برنامه ریزی خطی بازه ای، برنامه ریزی خطی فازی مقایسه شد. همچنین با استفاده از این روش می‌توان جواب‌های بهینه متفاوتی با توجه به نوسان قیمت مواد خوراکی، موجودی و میزان مصرف منابع با نظر مدیر بدست آورد.

جیره نویسی، علمی بسیار مربوط با تغذیه دام است که اگر به آن به اندازه کافی بها داده شود، باعث اقتصادی شدن فعالیت های دامپروری می شود. اگر می خواهید یک جیره نویس خوبی شوید، باید به علوم پایه در این زمینه مسلط باشید. به عنوان مثال با سیستم های انرژی، مواد مغذی، کارکرد هر کدام در بدن و … تا حدی آشنا باشید.

برای دریافت مقاله اینجا را کلیک نمایید.

مدل‌سازی جیره دام در شرایط عدم قطعیت با استفاده از رویکرد سیستم‌های خاکستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*