رزومه علمی- پژوهشی داود درویشی سلوکلایی(فارسی)

رزومه دکتر داود درویشی سلوکلایی

 اطلاعات فردی

 • نام و نام خانوادگی: داود درویشی سلوکلایی
 • محل تولد: ساری
 • محل سکونت: ایران، مازندران، ساری.
 • تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۵۱۰۲۱۸
 • آدرس پست الکترونیکی:darvishi@gmail.com, darvishidavood@yahoo.com, d-darvishi@pnu.ac.ir
  وب‌سایت: www.Dmathpnu.com
 • https://scholar.google.com/citations?user=Xt9wTGQAAAAJ&hl=fa
 • http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/davooddarvishisalokolaee
 • https://www.civilica.com/p/90417
 • کد پستی: ۴۸۱۴۷۶۴۶۵۵
 • شغل: عضو هیأت علمی رسمی دانشگاه پیام نور مرکز ساری.
 • آدرس محل کار: مازندران- ساری- دانشگاه پیام نور ۳۳۰۳۳۲۲۵
 • تحصیلات دانشگاهی
 • کارشناسی: ریاضی (کاربردی)، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران،۱۳۷۷-۱۳۸۱٫
 • کارشناسی ارشد: ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران،۱۳۸۲-۱۳۸۵٫

اساتید راهنما: دکتر رضا عامری و دکتر اسماعیل یزدانی برایی.

 • دکتری: ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران،۱۳۹۱-۱۳۹۵٫

اساتید راهنما: دکتر سید هادی ناصری و دکتر الله بخش یزدانی.

استاد مشاور: دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی.

 • طرح‌های پژوهشی انجام‌شده:
 • کاربرد بهینه‌سازی فازی در تنظیم جیره خوراکی گاوهای شیری، دانشگاه پیام نور مازندران،
 • ارزیابی عملکرد اجرای دوره‌های فناوری اطلاعات در کارکنان دانشگاه پیام نور استان مازندران، دانشگاه پیام نور مازندران،۱۳۹۰٫
 • استفاده از روش تبدیل یافته دیفرانسیل برای حل رده‌هایی از معادلات خطی و غیرخطی، دانشگاه پیام نور مازندران،۱۳۹۱٫
 • ارائه یک الگوریتم تحلیل پوششی داده‌ها درداده کاوی، دانشگاه پیام نور مازندران،۱۳۹۱٫
 • ناظر طرح‌های پژوهشی:
 • نوری، مصطفی. (۱۳۹۱). مساله چراغ‌های راهنمایی با استفاده از رنگ‌آمیزی گراف‌های فازی، دانشگاه پیام نور مازندران.
 • مقالات ارائه‌شده در همایش‌ها و کنفرانس‌ها داخلی
 • درویشی سلوکلایی، داود، عامری، رضا، یزدانی پرایی، اسماعیل و تیموری یانسری، اسدا… (۱۳۸۴). کاربرد بهینه‌سازی فازی در تنظیم جیره خوراکی دام، اولین جشنواره شیر منطقه شمال کشور، آذر، ساری.
 • درویشی سلوکلایی، داود، عامری، رضا، تیموری یانسری، اسدا…، یزدانی پرایی، اسماعیل و اکبری، ابراهیم. (۱۳۸۵). کاربرد بهینه‌سازی فازی در تنظیم جیره خوراکی گاوهای شیری در اوایل شیردهی، ششمین کنفرانس سیستم‌های فازی ایران و نخستین کنفرانس سیستم‌های فازی کشورهای جهان اسلام، ۲۷-۲۹ اردیبهشت، شیراز.
 • درویشی سلوکلایی، داود، عامری، رضا و تیموری یانسری، اسدا… (۱۳۸۶). مقایسه مدل فازی و روش برنامه‌ریزی خطی در بهینه‌سازی جیره نویسی گاوهای شیرده در اوایل شیردهی، دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت، کرج.
 • درویشی سلوکلایی، داود، تیموری یانسری، اسدا… و عامری، رضا (۱۳۷۸). تنظیم جیره خوراکی گوساله‌های جوان با منطق فازی، اولین همایش زندگی از چشم‌انداز ریاضی، آبان، علی آبادکتول.
 • درویشی سلوکلایی، داود، تیموری یانسری، اسدا… و عامری، رضا. (۱۳۸۸). کاربرد مجموعه برش‌های فازی در تغذیه دام، دومین همایش تخصصی ریاضی دانشگاه پیام نور،۲۴ و ۲۵ اردیبهشت، ساری.
 • واثقی، لیلا و درویشی سلوکلایی، داود. (۱۳۸۸). تفکر فازی در اقتصاد کشاورزی، دومین همایش تخصصی ریاضی دانشگاه پیام نور، ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت، ساری.
 • درویشی سلوکلایی، داود و ناصری، سید هادی. (۱۳۸۸). تنظیم جیره خوراکی دام باقیمت شناور، دومین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات، ۳۰ اردیبهشت،۱ خرداد، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 • درویشی سلوکلایی، داود و واثقی، لیلا. (۱۳۸۸). اقتصادی کردن کشاورزی با روش برنامه‌ریزی خطی، دومین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات، ۳۰ اردیبهشت،۱ خرداد، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 • درویشی سلوکلایی، داود، عامری، رضا و تیموری یانسری، اسدا… (۱۳۸۸). جیره نویسی دام با منطق فازی، اولین کارگاه ریاضیات فازی و کاربردهای آن، ۲۵ آذر، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 • درویشی سلوکلایی، داود، نازک تبار، حسین. (۱۳۸۸). رویکردی فازی به علوم اجتماعی، اولین کارگاه ریاضیات فازی و کاربردهای آن، ۲۵ آذر، دانشگاه مازندران، بابلسر،.
 • درویشی سلوکلایی، داود. (۱۳۸۸). بررسی مدل‌های ریاضی در تغذیه دام، اولین همایش ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی، ۵ اسفند دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، جویبار.
 • درویشی سلوکلایی، داود و ساداتی، سید عباس. (۱۳۸۸). هوش مصنوعی و کاربرد آن، اولین همایش ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی، ۵ اسفند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، جویبار.
 • درویشی سلوکلایی، داود و عابدی، سامره. (۱۳۸۹). الگوریتم ژنتیک و نحوه‌ی عملکرد آن در طول اجرای برنامه، سومین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی، مشهد.
 • درویشی سلوکلایی، داود و عابدی، سامره. (۱۳۸۹). ارتقاء سطح آموزشی ریاضی به کمک راهکارهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات، اولین همایش منطقه‌ای علوم ریاضی و کاربردها، ۲۰ اسفند، دانشگاه پیام نور استان مازندران، آمل.
 • درویشی سلوکلایی، داود و درویشی سلوکلایی، حکیمه. (۱۳۸۹). بررسی چالش‌های برنامه‌ریزی خطی در تصمیم‌گیری، اولین همایش منطقه‌ای علوم ریاضی و کاربردها،۲۰ اسفند، دانشگاه پیام نور استان مازندران، آمل.
 • محنت فر، یوسف و درویشی سلوکلایی، داود.(۱۳۸۹). بررسی نقش ریاضیات در مسائل اقتصادی، اولین همایش منطقه‌ای علوم ریاضی و کاربردها،۲۰ اسفند، دانشگاه پیام نور استان مازندران، آمل.
 • موسوی، سیده سمیه، بابایی، شیدا و درویشی سلوکلایی، داود. (۱۳۸۹). کاربرد فنآوری اطلاعات، ارتباطات در آموزش ریاضی، اولین همایش منطقه‌ای علوم ریاضی و کاربردها، ۲۰ اسفند، دانشگاه پیام نور استان مازندران، آمل.
 • درویشی سلوکلایی، داود و موسوی، سیده سمیه. (۱۳۹۰). حل مسائل برنامه‌ریزی خطی کسری با استفاده از گرادیان مزدوج، اولین همایش منطقه‌ای مدل‌های غیرخطی و کاربرد آن‌ها در علوم مهندسی، ۱۹ آبان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر، بهشهر.
 • محنت فر، یوسف و درویشی سلوکلایی، داود و تاجداران، رقیه. (۱۳۹۰). ارزیابی شرکت‌های بیمه با استفاده از مدل ترکیبی
  AHP-TOPSIS  در محیط فازی، اولین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی،۳ و ۴ اسفند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، جویبار.
 • درویشی سلوکلایی، داود، عامری، رضا و تیموری یانسری، اسدا…(۱۳۹۱). ترکیب بهینه جیره خوراکی گوساله‌های جوان با منطق فازی، دوازدهمین کنفرانس سیستم‌های فازی ایران،۲-۴ آبان، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 • درویشی سلوکلایی، داود، ناصری، سید هادی و وحیدی، جواد (۱۳۹۱). مقبولیت نماز با رویکردی فازی، دوازدهمین کنفرانس سیستم‌های فازی ایران، ۲-۴ آبان، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 • درویشی سلوکلایی، داود، عامری، رضا و تیموری یانسری، اسدا…(۱۳۹۲). بهینه‌سازی تغذیه دام با منطق فازی، همایش ملی دام و طیور شمال کشور، ۱۲ اردیبهشت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری.
 • ناصری، سید هادی و درویشی سلوکلایی، داود. (۱۳۹۲). جایگاه تئوری سیستم‌های خاکستری در مسایل عدم قطعیت، ششمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور،۱۴-۱۵ اسفند، دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، اصفهان.
 • ناصری، سید هادی، یزدانی، ا.. بخش و درویشی سلوکلایی، داود. (۱۳۹۳). یک روش حل برای مسایل برنامه‌ریزی خطی با ضرایب هدف خاکستری، هفتمین کنفرانس بین‌المللی انجمن تحقیق در عملیات، ۲۴-۲۵ اردیبهشت، دانشگاه سمنان، سمنان.
 • ناصری، سید هادی، درویشی سلوکلایی، داود، بهادری، مهدی و گلینی مقدم، طاهره. (۱۳۹۳). بررسی کاربرد تکنولوژی فازی در پزشکی و سلامت، چهاردهمین کنفرانس سیستم‌های فازی ایران، ۲۸-۳۰ شهریور، دانشگاه سهند تبریز، تبریز.
 • ناصری، سید هادی، یزدانی، ا.. بخش و درویشی سلوکلایی، داود. (۱۳۹۳). یک روش حل مسایل برنامه‌ریزی خطی با پارامترهای خاکستری، چهاردهمین کنفرانس سیستم‌های فازی ایران، ۲۸-۳۰ شهریور، دانشگاه سهند تبریز، تبریز.
 • درویشی سلوکلایی، داود، ناصری، سید هادی، صفایی قادیکلایی، عبدالحمید و یزدانی، ا.. بخش. (۱۳۹۴). ضرورت به‌کارگیری رویکرد فازی در ارزشیابی توصیفی، اولین کنفرانس ملی راهبردهای نوین در آموزش و پژوهش، ۵ و ۶ بهمن، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خزر، محمودآباد.
 • خاوری، سید عبدا.. و درویشی سلوکلایی، داود. (۱۳۹۴). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش‌های مهارتی مجازی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای-مورد مطالعه: استان مازندران، اولین کنفرانس ملی راهبردهای نوین در آموزش و پژوهش، ۵ و ۶ بهمن، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خزر، محمودآباد.
 • ناصری، سید هادی و درویشی سلوکلایی، داود. (۱۳۹۴). تصمیم سازی بهینه در تنظیم جیره خوراکی دام و طیور با رویکرد عدم قطعیت، کنفرانس ملی بهینه‌سازی و تصمیم‌گیری، ۱۹-۲۰ اسفند، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 • ناصری، سید هادی، یزدانی، ا.. بخش، صفایی قادیکلایی، عبدالحمید و درویشی سلوکلایی، داود. (۱۳۹۴). رویکردی نوین در مسایل واگذاری با پارامترهای خاکستری، کنفرانس ملی بهینه‌سازی و تصمیم‌گیری، ۱۹-۲۰ اسفند، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 • فلاح جلودار، ربیع، رازجویان، مهدی، واثقی، لیلا، حسینی، سید عباس و درویشی سلوکلایی، داود. (۱۳۹۴). اقتصادی کردن کشاورزی در راهبرد اقتصاد مقاومتی استان مازندران، کنفرانس ملی بهینه‌سازی و تصمیم‌گیری، ۱۹-۲۰ اسفند، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 • احمدی فیروزجائی، علی، درویشی سلوکلایی، داود و یساری، اسماعیل. (۱۳۹۴). پیش‌بینی میزان پذیرش روش‌های کشاورزی پایدار بر اساس تعداد روزهای شرکت در کلاس‌های آموزشی- ترویجی با استفاده از مدل پرابیت، کنفرانس ملی بهینه‌سازی و تصمیم‌گیری، ۱۹-۲۰ اسفند، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 • ناصری، سید هادی و درویشی سلوکلایی، داود. (۱۳۹۵). کاربرد رویکرد سیستم‌های خاکستری در مسایل حمل‌ونقل، نهمین کنفرانس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ۸-۱۰ اردیبهشت، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز.
 • حیدری گرجی، سمیرا، حسامی عزیزی، باقر، درویشی سلوکلایی، داود، ناصری، سید هادی. (۱۳۹۵). ضرورت کاربرد منطق فازی در تحلیل‌های اقتصادی، سومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد سبز، ۱۷ اردیبهشت، بابلسر.
 • ناصری، سید هادی و درویشی سلوکلایی، داود. (۱۳۹۵). رویکردهای نوین مواجهه با ابهام در مسایل اقتصادی، سومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد سبز، ۱۷ اردیبهشت، بابلسر.
 • ناصری، سید هادی و درویشی سلوکلایی، داود. (۱۳۹۵). برخی نتایج اساسی در برنامه‌ریزی خطی خاکستری، هشتمین همایش ملی ریاضی پیام نور، ۲۲-۲۳ اردیبهشت، دانشگاه پیام نور مرکز خرم‌آباد، خرم‌آباد.
 • درویشی سلوکلایی، داود، ناصری، سید هادی. (۱۳۹۵). رویکردهای عدم قطعیت در مدل‌سازی ریاضی، سومین کنفرانس ملی مدل‌سازی ریاضی در تحقیق در عملیات،،۱۶-۱۷ آذر، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 • درویشی سلوکلایی، داود، ناصری، سید هادی. (۱۳۹۵). مقایسه نظریه مجموعه‌های فازی و نظریه سیستم‌های خاکستری در محاسبات علمی، کنفرانس ملی مدل‌سازی ریاضی در علوم و مهندسی، ۳-۴ اسفند، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 • ناصری، سید هادی و درویشی سلوکلایی، داود (۱۳۹۶). نظریه سیستم‌های خاکستری رویکردی نوین در محیط عدم قطعیت، دهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن تحقیق در عملیات،۱۳-۱۵ اردیبهشت، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 • درویشی سلوکلایی، داود. (۱۳۹۶). بررسی و مقایسه روش‌های ترتیب اعداد بازه‌ای مبتنی برکران‌ها، دهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن تحقیق در عملیات،۱۳-۱۵ اردیبهشت، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 • درویشی سلوکلایی، داود و حیدری گرجی، سمیرا. (۱۳۹۶). تصمیم‌گیری اقتصادی و مدیریتی در محیط نادقیق، اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی،۳ آذر، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
 • درویشی سلوکلایی، داود، بابائی ولوی، پروین و شریفی سودکلایی، عشرت. (۱۳۹۷). بررسی کاربرد ریاضیات فازی در مدل‌سازی‌های پزشکی، دومین کنفرانس ملی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی،۵ اردیبهشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، قائم‌شهر.
 • درویشی سلوکلایی، داود، شریفی سودکلایی، عشرت و بابائی ولوی، پروین. (۱۳۹۷). کاربرد مجموعه‌های راف در محیط‌های نادقیق، دومین کنفرانس ملی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، ۵ اردیبهشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، قائم‌شهر.
 • درویشی سلوکلایی، داود و بابائی ولوی، پروین. (۱۳۹۷). کاربرد مدل پیش‌بینی خاکستری در برنامه‌ریزی خطی خاکستری، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن تحقیق در عملیات،۱۲-۱۴ اردیبهشت، دانشگاه رازی، کرمانشاه.
 • درویشی سلوکلایی، داود و حیدری گرجی، سمیرا. (۱۳۹۷). کاربرد نظریه بازی‌ها در محیط عدم قطعیت خاکستری، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن تحقیق در عملیات، ۱۲-۱۴ اردیبهشت، دانشگاه رازی، کرمانشاه.
 • درویشی سلوکلایی، داود و بابائی ولوی، پروین. (۱۳۹۷). پیش‌بینی میزان بارش باران با رویکرد نظریه سیستم خاکستری، اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش‌های زیست‌محیطی،۱۳-۱۲ اردیبهشت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری.

 

 • مقالات ارائه‌شده در همایش‌ها و کنفرانس‌های خارجی و بین‌المللی
 • Hasanpoor, M.R., Khanmohammadi, M., Darvishi, D. and Hosseinzadeh, F. (2009). Efficacy of IT courses on performance of managers and staff with fuzzy logic, International Conference on Quality Productivity and Performance Measurement,
 • Nasseri, S.H. and Darvishi, D. (2015). Grey linear programming and its applications, International Workshop of Advanced on Mathematical Sciences in Decision Sciences, China, Guangzhou.
 • Nasseri, S.H. and Darvishi, D. (2015). Grey system theory and applications, International Workshop of Advanced on Mathematical Sciences in Decision Sciences, China, Guangzhou.
 • Nasseri, S.H. and Darvishi, D. (2016). A new approach for ordering of grey numbers, International Conference of Mathematics and Decision science, China, Guangzhou.
 • Darvishi, D. (2017). Some new result on calculating grey inverse matrix, The 2th International Conference on Mathematics and Decision Sciences, China, Guangzhou.
 • Mahmoudi, A., Feylizadeh, M.R., Darvishi, D. and Liu, S. (2017). A proposed algorithm for solving multi objective linear programming with interval coefficients, The 2nd International Conference on Mathematics and Decision Sciences, China, Guangzhou.
 • Darvishi, D., Nasseri, S.H. and Liu, S. (2018). A study on order relations of interval grey numbers, International Congress of Grey Systems and Uncertainty Analysis, China, Nanjing.
 • مقالات چاپ‌شده در مجلات داخلی و خارجی
 • Darvishi, D., Babaei, P. and Liu, S. (2018). Grey prediction model for forecasting electricity consumption, International Journal of Applied Operational Research, 7(4), .
 • D., Liu, S. and Nasseri, S.H. (2018). A new approach in animal diet by grey system theory, Grey Systems: Theory and Application, 8 (2), 167-180.
 • Darvishi, D., Teimouri, A., Nasseri, S.H. (2011). Application of fuzzy optimization in diet formulation, The Journal of Mathematics and Computer Science, 2 (3), 459-468.
 • Mahmoudi, A., Feylizadeh, M.R. and Darvishi, D. (2018). A note on “A multi-objective programming approach to solve grey linear programming”, Grey Systems: Theory and Application 8 (1), 35-45.
 • Mahmoudi, A., Feylizadeh, M.R., Darvishi, D. and Liu, S. (2018). Grey-fuzzy solution for multi-objective linear programming with interval coefficients, Grey Systems: Theory and Application, 8 (3), 312-327.
 • Nasseri, S.H. and Darvishi, D. (2017). Animal diet formulation with floating price, Iranian Journal of Optimization, 8 (2), 101-110.
 • Nasseri, S.H. and Darvishi, D. (2016). A grey approach in formulation of the diet problem, Journal of Operational Research in its Applications, 12 (4), 29-45.
 • Nasseri, S.H. and Darvishi, D. (2018). Planning livestock diet with fuzzy requirements, Journal of Information and Optimization Sciences, 1-19.
 • Nasseri, S.H. and Darvishi, D. (2018). Duality results on grey linear programming problems, The Journal of Grey System, 30 (3), 127-142.
 • Nasseri, S.H., Darvishi, D. and Yazdani, A. (2017). A new approach for solving grey assignment problems, Control and Optimization in Applied Mathematics, 2(1), 15-28.
 • Nasseri, S.H., Yazdani, A.B. and Darvishi, D. (2016). A primal simplex algorithm for solving linear programming problem with grey cost coefficients, Journal of New Researches in Mathematics, 1 (4) ,121-142.
 • Vahidi, J., Darvishi, D. and Yavari, A. (2014). A model for selecting an ERP system with triangular fuzzy numbers and mamdani inference, Journal of Mathematics and Computer Science, 9, 46-54.
 • کتاب‌های چاپ‌شده:
 • جواد وحیدی- رضا سعادتی- داود درویشی، مبانی تحقیق در عملیات، علوم رایانه، بابل،۱۳۹۱٫
 • داود درویشی سلوکلایی، سکوت عشق، سروش دل، مؤلفان تهران، بابل،۱۳۹۴٫
 • سوابق اجرایی و افتخارات
 • عضو کمیته اجرایی– دانشجویی سی و دومین کنفرانس ریاضی کشور- بابلسر-۱۳۸۰٫
 • عضو کمیته اجرایی دومین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور- مازندران-۱۳۸۸٫
 • عضو کمیته علمی اولین همایش منطقه‌ای ریاضی و کاربردها– دانشگاه پیام نور- مازندران-۱۳۸۹٫
 • مسئول کمیته هماهنگی دومین المپیاد رباتیک دانشگاه پیام نور کشور-۱۳۹۰٫
 • نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در دانشگاه پیام نور از سال ۱۳۹۱ تاکنون.
 • نماینده انجمن سیستم‌های فازی ایران در دانشگاه پیام نور از سال ۱۳۹۱ تاکنون.
 • دبیر اجرایی کنفرانس ملی بهینه‌سازی و تصمیم‌گیری– دانشگاه مازندران-۱۳۹۴٫
 • دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی مدل‌سازی ریاضی در تحقیق در عملیات- دانشگاه مازندران-۱۳۹۵٫
 • دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی کنفرانس ملی مدل‌سازی ریاضی در علوم و مهندسی- دانشگاه مازندران-۱۳۹۵٫
 • کارشناس آمار دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان مازندران از سال تاکنون ۱۳۹۵٫
 • دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی دهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران- دانشگاه مازندران-۱۳۹۶٫
 • عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان مازندران از سال ۱۳۹۶ تاکنون.
 • عضو شورای علمی تحقیقاتی خانه ریاضیات ساری از سال ۱۳۹۶ تاکنون.
 • عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران- دانشگاه رازی کرمانشاه-۱۳۹۷٫
 • پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان مازندران-۱۳۸۸
 • پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان مازندران-۱۳۹۱
 • پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان مازندران-۱۳۹۲
 • علاقه‌مندی‌ها:
 • مسایل مربوط به برنامه­ریزی خطی (فازی و خاکستری)؛
 • منطق فازی و کاربردها.
 • نظریه سیستم‌های خاکستری و کاربردها
 • تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره
 • روش‌های تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت
 • پیش‌بینی مسایل آینده با تکنیک‌های ریاضی
 • مسایل مربوط به بهینه‌سازی سیستم‌ها
 • نظارت و کنترل سیستم‌ها
 • مسایل آماری و تجزیه‌وتحلیل مسایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

دیدگاه ها، دست نوشته و دل گفته های ناگفته

رفتن به نوارابزار