درباره من

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

کارشناسی ریاضی(کاربردی)

دانشگاه مازندران

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی(آنالیز عددی)

دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

عنوان پایان نامه: کاربرد بهینه سازی فازی در تنظیم جیره خوراکی دام

دکتری ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)

دانشگاه مازندران

عنوان پایان نامه:

حل رده هایی از مسایل بهینه سازی در محیط عدم قطعیت با رویکرد خاکستری

Darvishidavood@yahoo.com

www.Dmathpnu.com

d_darvishi@pnu.ac.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

دیدگاه ها، دست نوشته و دل گفته های ناگفته

رفتن به نوارابزار